• Im dłuższa żywotność urządzenia w okresie pracy, tym większa różnica. To prawda, że ​​nie ma wątpliwości, że, jak widzieliśmy wcześniej, każde narzędzie robocze wchodzi w cykl pracy jako całość i wchodzi tylko jeden kawałek posiłku, proporcjonalny do jego średniego dnia, z codzienną utratą użytkowania i zerwaniem. Proces wyceny Im większa energia wytwarzana przez maszynę w porównaniu z narzędziem, tym większa ilość bezpłatnych usług w porównaniu z narzędziem.

  https://kamarch.com/kontakt/


  Na wystawie w Londynie w 1862 r. Istniała amerykańska maszyna do robienia papierowych narożników. Tutaj cały proces, który jest wykonywany jako konstrukcja, jest cięty na szereg operacji i wykonywany przez szereg operacji, wykonywanych przez pojedynczą maszynę i przy użyciu kombinacji różnych narzędzi. Zatem dziewiarska jednostka produkcyjna składa się z kilku elektrowni, które pracują obok siebie, a fabryka szycia ma dużą liczbę maszyn do szycia, wszystkie w jednym budynku. Tak więc, podobnie jak wiele narzędzi wpisuje narządy maszyny, tak wiele urządzeń tego samego typu reprezentuje narządy mechanizmu motywacji.
  W przemyśle konwencjonalnym moda po raz pierwszy odniosła sukces, wytwarzając produkt swojej dotychczasowej pracy na dużą skalę, za darmo, podobnie jak siły natury. Na przykład, podczas wykonywania kopert, jedna osoba przykrywa papier teczką, inna kładzie go na dziąsłach, obraca jedną trzecią klapki i wpływa to na system, jedną czwartą wytłaczanego systemu i tak dalej. I dla każdej z tych operacji zmienił dłoń. Obecnie jedno urządzenie kopertowe wykonuje tylko wszystkie te operacje bez opóźnień i generuje ponad 3000 kopert na godzinę.

  https://kamarch.com/produkty/inne-realizacje/


  W żadnym wypadku nie chcę przekazać, że zalecam matce, aby była nieaktywna. Dlatego istnieje dobra różnica między wartością maszyny a wartością przekazywaną w danym momencie przez tę maszynę do produktu.
  Ponieważ „fabryka fabryczna” wymagała dwóch grup młodych ludzi, jednej pracującej sześć godzin, czterech z przodu lub pięciu godzin każda. Brytyjczycy go nie używają, ponieważ „zło”, które płaci za niewielką część ich pracy, sprzęt ten może podnieść cenę produkcji na kapitalizm. W Anglii kobiety są często używane zamiast koni do transportu łódek po kanałach, więc praca niezbędna do zapewnienia koni i samochodów jest rozpoznawana do pewnego stopnia, podczas gdy jest wykorzystywana do wspierania kobiet. Nadmiernie zamieszkały, poniżej wszystkich obliczeń.

   

  https://kamarch.com/produkty/mieszalniki-lemieszowe/

  Dlatego nigdzie nie znajdujemy bardziej wstydliwego niż energia ludzkiej pracy dla zasadniczo najbardziej frustrujących celów Wielkiej Brytanii, krainy wyposażenia. Po pierwsze, należy zauważyć, że maszyny, zawsze wchodząc w proces pracy jako całość, wprowadzają okres wyceny tylko z bitami.
  Amerykańscy producenci urządzeń, podobnie jak wielu małych i dużych producentów, starali się znaleźć inwestycje w nowe maszyny i sfinansować sprzedaż eksportową. Źródłem tego problemu są wysokie koszty transakcji, brak długoterminowych relacji z bankami, a także nadwyżka zdolności produkcyjnych sektora i niska rentowność po katastrofie z początku XIX wieku.

  https://kamarch.com/produkty/osprzet-wiertniczy/

  Ogromna oraz nienaganna jakość oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne - tak można w skrócie kwitować działanie firmy Kamarch. Naszym kluczowym zadaniem jest produkcja urządzeń i maszyn, a też części. Wykonywane przez nas machiny o napędzie elektrycznym czy też hydraulicznym są użytkowane w budownictwie, przemyśle, rolnictwie, a też branży spożywczej i rafineryjnej.


  votre commentaire
 • Mieszalniki artykułów sypkich lub ewentualnie podajniki ślimakowe - to oczywiście są dwa w najwyższym stopniu rozpoznawalne produkty przedsiębiorstwa Kamarch. Wyróżniamy się profesjonalnym podejściem i pierwszorzędną zdają sobie sprawę z tego. Nasza idealna firma oferuje pierwszorzędne rozwiązania technologiczne. Zapewniamy kompleksową obsługę i przyjemną współpracę. Pozostałe wiadomości wolno znaleźć, wchodząc na należącą do nas stronę.

  https://kamarch.com/produkty/mieszalniki-lemieszowe/

  Bezpośrednim rezultatem maszyn jest wzrost wartości dodatkowej i masy produktów, podczas których ucieleśnia się wartość dodatkowa. A ponieważ konsumpcja kapitalistów i osób na ich utrzymaniu jest tak wielka, że ​​podporządkowuje się porządkom społeczeństwa. Ich rosnące bogactwo i stosunkowo zmniejszona różnorodność pracowników potrzebnych do zaspokojenia ich potrzeb życiowych, wraz z pojawieniem się najnowszych i luksusowych wymagań, jest techniką zaspokojenia tych wymagań. Duża część produkcji społeczeństwa została przekształcona w produkcję nadwyżki, a duża część produkcji nadwyżki jest dostarczana w różnych wyrafinowanych formach do konsumpcji. Różne formy towarów są również wynikiem nowych relacji z rynkami światowymi, które mogą być tworzone przez modny przemysł.

  https://kamarch.com/produkty/mieszalniki-wstegowe-3/


  Wyższy odsetek zamorskich dóbr luksusowych zastępuje nie tylko artykuły gospodarstwa domowego, ale w przemyśle mieszkaniowym stosuje się więcej materiałów, surowców i zagranicznych niegotowanych towarów. Ze względu na te relacje z rynkami światowymi wzrasta popyt na siłę roboczą w transakcjach transportowych, który zmienia się w różne rodzaje. Specjalizacja na całe życie Radzenie sobie z podobnym narzędziem staje się teraz trwałą specjalizacją w obsłudze tego samego urządzenia. Maszyny były niewłaściwie używane od dzieciństwa w niektórych maszynach szczegółowych.
  W ten sposób nie tylko znacznie zmniejsza się koszt jego repliki, ale jednocześnie jego bezradna zależność od jednostki produkcyjnej jako całości, a zatem od kapitalisty, zostaje zakończona. Tutaj, podobnie jak w każdym innym miejscu, musimy rozróżnić między wzrostem wydajności w wyniku rozwoju społecznej strategii produkcji a tą z powodu kapitalistycznego nadużycia tego procesu. W rzemiośle i produkcji pracownik używa narzędzia, w jednostce produkcyjnej maszyny używa go. Tam pochodzi od niego zastosowanie narzędzi pracy, tutaj ruchy maszyny musi obserwować.
  Zamiast płacić za pracę, płaci tylko wartość siły roboczej. W związku z tym ograniczenie użytkowania maszyny jest regulowane przez różnicę między wartością maszyny a wartością jej pracy zastępczej. Ale to poprzednie rozróżnienie samo określa koszt inwestora związany z produkcją towaru i wpływa na jego wyniki pod presją konkurencji. W niektórych gałęziach produkcji wełny w Wielkiej Brytanii praca dzieci znacznie spadła w ostatnich latach, aw niektórych przypadkach całkowicie zniknęła.

  https://kamarch.com/produkty/osprzet-wiertniczy/


  Stąd względne zmniejszenie rąk poprawia się i postępuje. Przyjęliśmy powyżej, że podczas gdy całkowity wzrost kapitału, skład jest taki sam, ponieważ warunki produkcji pozostają stałe. Wiemy również, że żaden inny system produkcji nie podlega ciągłym zmianom, a skład wykorzystywanego kapitału zmienia się tak bardzo, że zmienia się w systemie produkcji jednostkowej.
  Współczesny biznes wcale się nie pojawia i uważa istniejący typ procesu za ostateczny. Tak więc jego podstawą techniczną jest rewolucyjny handel, podczas gdy wszystkie metody produkcji pierwotnej były zasadniczo konserwatywne. Stosując maszyny, procesy chemiczne i różne metody, stale powoduje zmiany nie tylko w technicznych podstawach konstrukcji, ale także w funkcjach pracy i składzie społecznym okresu pracy. Jednocześnie powoduje rewolucję w podziale pracy w społeczeństwie, nieprzerwane przenoszenie kapitału i dużej liczby pracowników z jednego sektora produkcji do drugiego.

  https://kamarch.com/produkty/podajniki-slimakowe-3/


  Zmiany te są jednak nieustannie przerywane okresami relaksu, podczas których istnieje tylko garść fabryk w oparciu o istniejące podstawy techniczne. Tak więc w 1835 r. Łączna liczba robotników w brytyjskich fabrykach bawełny, wełny, tkactwa, lnu i jedwabiu wynosiła tylko 354 684. Podczas gdy w 1861 r. Typy tkaczy mocy (niezależnie od rodzaju i wieku, począwszy od ośmiu lat), liczyły 23065654 osób. Z pewnością wydaje się to konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, że w 1838 r. Było jeszcze 800 000 tkaczy ze swoimi rodzinami, nie wspominając już o tych, którzy zostali zwolnieni w Azji i Europie kontynentalnej. Wzmocnienie technik produkcji i utrzymania, wraz ze względnym zmniejszeniem liczby pracowników, zwiększa zapotrzebowanie na siłę roboczą przy budowie kanałów, pirsów, tuneli, mostów itp., Co może przynieść owoce tylko w ostatnich latach. . przyszłość. Wszystkie nowe gałęzie produkcji, tworzenie nowych dziedzin pracy również stały się modne, ponieważ jest to bezpośrednim wynikiem wyposażenia lub ogólnych zmian przemysłowych, które do tego doprowadziły.
  W jednostce produkcyjnej mamy tępy neutralny mechanizm pracownika, który staje się jego rezydentem. Wykorzystanie sprzętu do niezrównanego celu taniego produktu oznacza, że ​​na produkcję maszyn trzeba wydać mniej siły roboczej, aby zastąpić ten sprzęt zatrudnieniem, jednak w przypadku kapitalizmu takie wykorzystanie jest kontynuowane. ma to. Dodatkowe ograniczenia
  Decydującą rewolucyjną maszyną, maszyną, która atakuje w równym stopniu wszystkie niezliczone gałęzie tej dziedziny produkcji, szycia, krawiectwa, obuwia, krawiectwa, wyrobu kapeluszy i wielu innych, jest maszyna do szycia. Wraz z wprowadzeniem maszyn zmienia się skład tego kapitału. Zakładamy, że składa się on z czterech piątych stałej zmiennej i jednej piątej, co oznacza, że ​​tylko sto funtów jest obecnie zatrudnionych.
  Ale jeśli współczesny biznes ze swej natury wymaga różnorodności siły roboczej, dominacji wydajności, wspólnej mobilności pracownika, z drugiej strony, w swoim kapitalistycznym typie, odtwarza podział starej pracy o własnych cechach. Wątpliwości dotyczące tego, jak produkować przy normalnym funkcjonowaniu tego prawa dla społeczeństwa, rodzą pytanie o życie i śmierć. Produkty tej klasy zawdzięczają swoje główne źródło potrzebom kapitalistów, by zdobyć armię gotową sprostać każdemu zwiększonemu popytowi. Niemniej jednak produkty te pozwoliły żyć licznym rozproszonym rękodziełom i domowemu przemysłowi. Podstawa starej, absolutnie bezwzględnej techniki wyzysku pracowników, w połączeniu z systematycznym podziałem pracy, nie jest już wystarczająca dla rynków wschodzących, ale mimo to szybciej rozszerza rywali kapitalistycznych.
  Ale miejsce, w którym gałęzie te są dalekie od głównej produkcji, nawet w najbardziej rozwiniętych krajach, nie jest bardzo ważne. Różnorodność pracowników, w których znajdują zatrudnienie, natychmiast proporcjonalne do popytu stworzonego przez te branże, jest przewodnikiem po najbardziej brutalnej formie pracy. Głównymi branżami tego typu są obecnie fabryki paliw, telegraficzne, fotograficzne, parowe i kolejowe.

  https://kamarch.com/produkty/zwijanie-ksztaltowanie-elementow-z-blachy/

  Całkowita różnorodność ludzi z tego powodu, w tych 5 cechach nowej branży sięga 94 145.
  Jeśli handel rozszerzy się teraz, a całkowita inwestycja w niezmienionych warunkach wzrośnie do 00 1500, liczba zatrudnionych operatorów wzrośnie do 300, tak samo jak przed wprowadzeniem maszyn. Jeśli dodatkowy kapitał wzrośnie do 2000 پ, należy zatrudnić 400 chłopców, czyli o jedną trzecią więcej niż stary system.


  votre commentaire
 • Firma, którą prowadzimy, wytwarza różne części do urządzeń i maszyn rolniczych, przemysłowych i budowniczych, a też zajmuje się ich sprzedażą. Oferujemy też wysokiej klasy sprzęty, które charakteryzują się doskonałymi parametrami. Z zapałem nawiązujemy współpracę z kontrahentami indywidualnymi jak też biznesowymi. Do naszych konsumentów kategoryzuje się dużo przedsiębiorców i firm.

  https://kamarch.com/

  Niezamknięte opcje i materiały szklane, które działają w innych branżach, mogą nie spełniać szczególnych potrzeb branży spożywczej. Agresywna panorama i informacje o towarach oferowanych przez wiele firm. Ponadto niniejszy raport zawiera analizę rynku w postaci zestawu narzędzi, a także informacje na temat przyszłych trendów i wyzwań wpływających na postęp rynku.
  Ze względu na ostatnie postępy technologiczne dostępne są inne stosunkowo nowe projekty. Światowy rynek urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest znany z wysokich inwestycji i doskonalenia zaawansowanych maszyn wiedzy. Ze względu na solidność i dokładny poziom wymaganych funkcji przyjęcie innowacyjnych i predykcyjnych technologii może znacznie zwiększyć wydajność, skuteczność i bezpieczeństwo w całym procesie produkcji i produkcji żywności i napojów. Planując połączenie pomysłowych i przewidywalnych opcji na linii produkcyjnej, należy wziąć pod uwagę warunki środowiskowe, w których znajdują się systemy. Na przykład, w zależności od czynników wilgotności, zastosowane materiały i materiały powinny być rozwiązaniem. Aby spełnić wymagania regulacyjne dotyczące jego konkretnej funkcji, został starannie wybrany i dostosowany do potrzeb części sprzętowej w celu użycia potrzebnego sprzętu.

  https://kamarch.com/kontakt/
  Ogólnie sukces cyfrowej transformacji zależy od zdolności firmy do wykrywania liczb z maszyn i przekształcania ich w przewagę konkurencyjną. Procesy wytwarzania metalu są często skutecznym podejściem do wytwarzania określonego produktu, jednak chce się szukać konwencjonalnych, konwencjonalnych, konwencjonalnych narzędzi, aby osiągnąć nadmierny poziom specyficzności i jednorodności. Aby to osiągnąć, narzędzia do obróbki mogą być stosowane do selektywnego wykończenia kawałka stali lub produktu na bazie stali. Nowoczesne obrabiarki są tradycyjnie zasilane energią elektryczną. Korzystając z maszyny CNC, kierując programowaniem komputerowym, można uzyskać większą automatyzację procesu obróbki.
  W latach dziewięćdziesiątych i pięćdziesiątych firma Cololand pozostała nietknięta, chociaż lata jej rozwoju dobiegły końca. Producenci większych narzędzi, takich jak Warner Swasey i National Acme, zaczęli przejmować mniejsze firmy, a marże przychodów są często zawężane przez produkcję oprogramowania urządzenia poprzez zwiększenie wielkości ich zakładów. Spis powszechny z 1954 r. Umieścił produkcję maszyn wśród głównych gałęzi przemysłu w Cleveland, zarówno pod względem zatrudnienia, jak i wartości produktu.

  https://kamarch.com/o-nas/

  Jednak gdy patrzymy na produkcję roślinną, która rozumie istotę branży Internetu Rzeczy, naprawdę sprowadza się ona do zdolności komunikacyjnej między halą produkcyjną a środowiskiem biznesowym. W praktyce dotyczy to sposobu przenoszenia wiedzy o maszynach ze sprzętu do standardowych aplikacji komercyjnych w miejscu pracy - system ERP, MES, CRM. Jakie wnioski wyciągnięto z tych danych i jak zastosowano je do okresu produkcji.
  W całej Unii Europejskiej przemysł maszynowy (CECIMO) został wyceniony na 16 miliardów euro i 16 miliardów euro w tych samych 12 miesiącach i oszacowano, że do 2022 roku osiągnie ponad 21 miliardów euro. Scott nie był jednak w stanie przewidzieć spadku handlu urządzeniami w USA w ciągu ostatnich dziesięcioleci ani jego wpływu na kulomb.
  Jednak globalne obrabiarki wahały się często w ciągu ostatnich siedmiu lat, a ich spadek w Internecie wyniósł około 7 miliardów dolarów w latach 2011-2017. Drugi z udziałem w rynku wynoszącym szesnaście,5 procent w 2017 r.
  Pomaga to firmom opracować sposoby wykorzystania przyszłych opcji wzrostu. Firmy działające w branży używają maszyn do modyfikowania wyrobów metalowych, plastikowych i kompozytowych w celu dostarczenia produktów gotowych. Automatyzacja oparta na robotach znacznie zwiększy liczbę urządzeń w twoim urządzeniu. Twój okres produkcji powinien być opłacalny i przyjazny dla środowiska - nawet w przypadku bardzo złożonych elementów.

  https://kamarch.com/produkty/maszyny-do-poziomych-przekroczen-terenowych/


  Główną zaletą nowoczesnych narzędzi do obróbki jest wyjątkowa jednorodność, jaką zapewniają przy wytwarzaniu niezliczonych produktów o podobnych parametrach i wymaganiach. Wiele konwencjonalnych narzędzi do obróbki stanowi zaledwie postęp w dziedzinie ręcznych narzędzi do obróbki, które miały setki lat.


  votre commentaire
 • Osprzęt wiertniczy, podajniki ślimakowe i rozmaite mieszalniki to jedne z naszych najbardziej znanych produktów. Naszym walorem jest gigantyczne doświadczenie, jakie zdobywaliśmy przez dużo lat pracy. Dla nas nie ma znaczenia czy jesteś klientem indywidualnym, biznesowym, a może zagranicznym - podejmujemy kooperację ze wszelkimi. Wszystkich chętnych zachęcamy do nawiązywania kontaktu.

  https://kamarch.com/kontakt/

  Rewolucji tej towarzyszą fundamentalne zmiany w rolnictwie, których nie chcemy tutaj prowadzić dalszych badań. Stąd, wraz ze wzrostem wykorzystania maszyn w konkretnym przedsiębiorstwie, istnieje natychmiastowy wpływ zwiększonej produkcji w innych branżach, które zaopatrują surowce w środki produkcji. Wskaźnik ten z kolei znacznie się różni w zależności od ilości zajętego sprzętu lub po sprzedaży tego przedsiębiorstwa. Liczba liderów skazanych za pracę w kopalniach węgla i metalu znacznie wzrosła z powodu postępów w brytyjskim systemie fabryk. Ale w ostatnich dziesięcioleciach wzrost ilości był wolniejszy z powodu zastosowania nowych maszyn w kopalni. Wraz z maszyną powstaje nowy rodzaj pracownika, a konkretnie producent.

  https://kamarch.com/produkty/


  Technologia Wi-Fi pozwala klientom uniknąć tworzenia kopii zapasowych projektów online i umożliwia urządzeniom dokonywanie terminowych aktualizacji oprogramowania. Dlatego oczekuje się, że pojawienie się szczepionych maszyn do szycia zwiększy rynek maszyn do szycia w okresie prognozy. Nie będzie to pierwsze miejsce do myślenia przy użyciu narzędzi zaawansowanych technologii, jednak Włochy mają długą historię produkcji narzędzi, które przyczyniają się do wydajności produkcji rolnej. Firma o wartości 1,7 miliarda USD dostarcza maszyny dla przemysłu opakowań, napojów, ceramiki, przetwórstwa posiłków i tworzyw sztucznych. Obrabiarki to produkcja maszyn do formowania lub obróbki metalu poprzez cięcie, wiercenie, szlifowanie lub cięcie.

  https://kamarch.com/produkty/inne-realizacje/


  Zdobywanie gruntów na dużą skalę, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, jest pierwszym krokiem do stworzenia motywu dla przedsiębiorstwa rolnego na fantastyczną skalę. Dlatego obalenie rolnictwa po raz pierwszy pokazuje większość aspektów rewolucji politycznej. Wyrażenie „co może potrwać 13 lat” odnosi się do faktu, że zgodnie z prawem zakładowym dzieci w wieku poniżej 13 lat mogą pracować tylko 6 godzin. Z tego powodu twórca pyta dzieci, które wydają się mieć 13 lat na imprezie.
  Na tym etapie podział pracy i współpracy w warsztatach był postrzegany bardziej optymistycznie, co doprowadziło do zwiększenia produktywności pracowników. Robotnicy są najpierw wypędzani z ziemi, a potem przychodzą owce.
  Innowacje techniczne i wynalazki wiodących dystrybutorów doprowadziły do ​​pojawienia się odpowiednich lub rozsądnych maszyn do szycia. Maszyny te są wyposażone w wiedzę specjalistyczną w zakresie zagadnień związanych z Internetem (IoT), które wydobywają dane produkcyjne ze sterowników maszyn do szycia w celu analizy historycznej i analizy w czasie rzeczywistym, w celu poprawy wydajności. Ponadto niektóre maszyny do szycia mają rozsądne funkcje Wi-Fi, takie jak przechowywanie w chmurze, powiadomienia o programach w czasie rzeczywistym i automatyczne aktualizacje programów.

  https://kamarch.com/produkty/mieszalniki-lemieszowe/


  Według Gardner Media Survey z 2017 r. Indie zajmują ósme miejsce w produkcji i zużyciu obrabiarek na naszej planecie. Kraj ma szansę stać się kluczowym graczem w międzynarodowym handlu maszynami i sprzętem i ma skłonność do powodowania znacznego przekroczenia oprogramowania. Z naciskiem na produkcję w Indiach i postęp produkcji, który sektor maszyn obsługuje ze względu na przemysł macierzysty.
  Obrabiarki muszą spełniać surowe warunki, wysoką jakość i wydajność, dlatego wymagają wyjątkowej precyzji i wydajności podczas produkcji. Obrabiarki są nieodłącznymi komponentami w przemyśle produkcyjnym i zależą od wymiennych części.
  W niesławnej dzielnicy Bittnal Green w każdy poniedziałek i wtorek rano odbywa się publiczny targ, na którym dzieci obu płci w wieku 9 lat i więcej wynajmują się producentom jedwabiu. Indyjski przemysł maszynowy ma około tysiąca jednostek w produkcji maszyn, urządzeń / wyposażenia, podsystemów i części.
  Z drugiej strony pojawienie się brytyjskich fabryk wełny, wraz ze stopniowym przekształcaniem ziemi uprawnej w pastwiska dla owiec, nie jest rzadkie ze względu na brak pracowników rolnych, co prowadzi do ich marnotrawstwa na dużą skalę. Miasta Irlandii zmniejszyły swoją populację o prawie połowę w ciągu ostatnich dwudziestu lat, w drugim etapie procesu zmniejszania dodatkowej populacji, więc dokładnie tego potrzebują właściciele i angielscy producenci wełny.

  https://kamarch.com/produkty/mieszalniki-wstegowe-3/


  Konkurencja płacowa w budownictwie jest domyślną konstrukcją i w żaden sposób nie zaprzecza jej istnieniu. Sprzeciw wobec produkcji nowych produktów pochodzi od uprzywilejowanych cechów i miast, a nie od robotników.
  Stąd pisarze okresu produkcyjnego traktują podział pracy głównie jako sposób faktycznego zapewnienia niedoboru pracowników, a nigdy jako sposób faktycznego wypierania pracowników. Jeśli mówi się, że sto milionów ludzi w Anglii może kręcić się ze starym kołowrotkiem z przędzy, który jest teraz przędzony przez 50 000 ludzi z mułów, nie oznacza to, że muły zastąpiły miliony, które w ogóle nie istniały. Oznacza to, że do przemieszczania maszyn wirujących potrzeba dziesiątek milionów pracowników. W okresie produkcyjnym idea rękodzieła, choć zmieniana przez podział pracy, była nadal ideą.
  Spośród nich około 25 w sektorze dużym stanowi około 70% obrotu, a reszta w segmencie handlowym MSME. Około 75% indyjskich producentów instrumentów posiada licencję ISO. Podczas gdy duzi zorganizowani gracze skupiają się na indyjskim przemyśle ciężkim i średnim, sektor małych firm zaspokaja zapotrzebowanie różnych podjednostek. Ponadto wielu dostawców oprogramowania dla urządzeń posiada oznakowanie CE na licencji zgodnej z wymogami rynku europejskiego.
  W ten sposób Indie Wschodnie zostały zmuszone do dostarczenia bawełny, wełny, konopi, juty i indygo do Wielkiej Brytanii. Nowy podział pracy na całym świecie, podziały dostosowane do potrzeb głównych ośrodków nowoczesnego przemysłu, rośnie, zmieniając część świata w głównie sektor rolniczy, zapewniając połowę przeciwnego punktu, który pozostaje w dużej mierze przemysłowy. Kwestia.
  Dowiedzieliśmy się już, że sprzęt, nawet w tej części produkcji, rozwija się każdego dnia. Kiedy w 1790 r. Przeprowadzono pierwszy spis ludności w Stanach Zjednoczonych, liczba ta wynosiła 697 000. W 1861 r. Osiągnęła około czterystu tysięcy.


  votre commentaire  Suivre le flux RSS des articles
  Suivre le flux RSS des commentaires